Hindustani Classical Music (Kolkata) from 1st to 8th October,2013

          S. NO

NAME

CITY/STATE

1

HRISHIKESH BADVE

MAHARASHTRA

2

SAURABH KADGAONKAR

MAHARASHTRA

3

ALICK SENGUPTA

KOLKATA

4

AMIR KHAN

BHOPAL(MP)

5

SATYENDRA SINGH SOLANKI

BHOPAL(MP)

6

CHANDAN VISHWAKARAMA

BANARAS(UP)

7

KUSHAL CHOKSI

GUJARAT

8

ANINDITA DEB

KOLKATA

9

RESHMA BHATT

KARNATAKA

10

AMRITANSHU

CHANDIGARH

11

ANAGHA BHATT

KARNATAKA

12

JYOTIMAY ROWCHAWDHY

KOLKATA

13

DIVYA SHARMA

JAIPUR

14

ANUJ KUMAR

PATNA

15

SANKUMAY DEBNATH

KOLKATA

16

SMIT TEWARI

DELHI

17

RUDRA PRASAD

BHUBNESHARWAR(ORISSA)

18

SULEMAN

CHANDIGARH

19

GULAM HASAN KHAN

DELHI

20

MAYUR SHARMA

BHUBNESHARWAR(ORISSA)

21

SIDHANT MISHRA

LUCKNOW(UP)

22

DEBJIT PATITUNDI

KOLKATA

23

SHRUTI VISHWAKARMA

MAHARASHTRA

24

ANNEESH MISHRA

LUCKNOW(UP)

25

PRIYANKA KRISHANA

JAIPUR

26

DEBOSMITA BHATTACHARAYA

KOLKATA

27

SURANJAN KHANDALKAR

MAHARASHTRA

28

SARANG KULKARNI

MAHARASHTRA

29

SHADAJ IYER

GUJARAT

30

SRIDITYANA CHATERJEE

------------------

31

NISHANT MANIKAR

------------------

32

MEHTAB ALI

DELHI

33

TAUSHEEN RAJ

CHANDIGARH

34

SHIVANI MIRAJKAR

KARNATAKA

35

KALYANJIT DAS

KOLKATA

36

SAYANI PALIT

KOLKATA